Thành lập Quỹ học Bổng Trường Phan Châu Trinh

Giáo dục 24h

GDVN

(GDVN) - Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường vào tháng 9/2012, Nhà báo Nguyễn Công Khế kêu gọi thành lập Quỹ học bổng học sinh giỏi mang tên “Quỹ học bổng trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng” để khuyến khích và giúp đỡ các em học sinh hiếu học thêm phần quyết tâm học tập và có thêm điều kiện phát triển.

Năm 1952 trường PTTH Phan Châu Trinh – Đà Nẵng được thành lập. Trong hơn nửa thế kỷ qua, dưới mái trường này, hàng chục ngàn con người đã được giáo dục không chỉ học vấn mà còn cả nhân cách làm người. Các thế hệ học sinh trưởng thành từ ngôi trường Phan Châu Trinh, ở những vị trí xã hội khác nhau, phần lớn là những người có đóng góp tích cực cho xã hội được ghi nhận ở quê hương, đất nước và cả cộng đồng quốc tế.

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường vào tháng 9/2012, được sự ủy nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường, chúng tôi là các cựu học sinh trường Phan Châu Trinh trên cơ sở tham vấn một số các cựu học sinh khác của trường, tha thiết kêu gọi các cựu học sinh của trường thành lập Quỹ học bổng học sinh giỏi mang tên “Quỹ học bổng trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng” để khuyến khích và giúp đỡ các em học sinh hiếu học thêm phần quyết tâm học tập và có thêm điều kiện phát triển.

Trường THPT Phân Châu Trinh (Đà Nẵng) là ngôi trường có truyền thống đào tạo được nhiều thế hệ học sinh tài năng

Dự kiến tổng số tiền tối thiểu ban đầu của Quỹ là 5 Tỷ đồng. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn và tăng dần số tiền gốc hàng năm từ nguồn đóng góp của những người tâm huyết vì thế hệ trẻ và là học sinh trường Phan Châu Trinh. Lợi tức thu được hàng năm sẽ được sử dụng để hỗ trợ các em học sinh học giỏi  của trường. Nhà trường sẽ mở một tài khoản riêng, chuyên dùng tại ngân hàng để thực hiện mục tiêu này, do Ban quản lý Quỹ học bổng trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng làm chủ tài khoản.

Ban quản lý Quỹ học bổng trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng bao gồm đại diện Ban Giám Hiệu nhà trường và các thành viên khác theo đề nghị của các thầy cô giáo nhà trường, do thầy Hiệu trưởng làm trưởng Ban. Ban quản lý quỹ sẽ xây dựng các tiêu chí cấp học bổng và cơ chế tiến cử ứng viên để công bố công khai, đồng thời thực hiện xét duyệt và công bố danh sách học sinh được cấp học bổng hàng năm.

Trân trọng!

Thay mặt Ban vận động thành lập Quỹ học bổng Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Truyền thông Thanh niên
Ông Lý Xuân Hải  - Tổng Giám đốc NHTM CP Á Châu
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh


Để góp phần thành lập Quỹ học bổng trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng, chúng tôi kêu gọi tất cả các cựu học sinh trường PTTH Phan Châu Trinh Đà Nẵng hãy chuyển tiền đồng hoặc ngoại tệ theo chỉ dẫn sau đây:

Chuyển tiền bằng VND:

Chủ tài khoản: Trường PTTH Phan Châu Trinh.

Số tài khoản: 128064719

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng.    

Chuyển tiền bằng USD:

Chủ tài khoản (Beneficiary):  Truong PTTH Phan Chau Trinh

Số tài khoản (Benneficiary account): 128064719

Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary bank):  ASIA COMMERCIAL BANK, 442 Nguyen Thi Minh Khai, Dist.3, HCMC.

Ngân hàng trung gian (Intermediary Bank): CITIBANK, New York, US

SWIFT: CITIUS33

Chuyển tiền bằng EUR:

Chủ tài khoản (Beneficiary): Truong PTTH Phan Chau Trinh

Số tài khoản (Benneficiary account): 128064719

Ngân hàng thụ hưởng (Beneficiary bank):  ASIA COMMERCIAL BANK, 442 Nguyen Thi Minh Khai, Dist.3, HCMC.

Ngân hàng trung gian (Intermediary Bank): STANDARD CHARTERED BANK,

Frankfurt, Germany

SWIFT: SCBLDEFX

Nội dung chuyển tiền (áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ): Tên người gửi...lớp... tốt nghiệp năm... ủng hộ Quỹ học bổng Phan Chu Trinh (Ví dụ: Nguyễn Trọng Nam, lớp 12/1, tốt nghiệp năm 1983 ủng hộ Quỹ học bổng Phan Chu Trinh)

Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên thông tin về số dư huy động được của Quỹ học bổng Phan Châu Trinh Đà Nẵng tại trang Web của trường: http://www.pct.edu.vn/. Danh sách chi tiết các khoản đóng góp sẽ không công bố công khai và được báo cáo chi tiết với Ban Quản lý Quỹ học bổng Phan Châu Trinh Đà Nẵng để ghi nhận.

Mọi thắc mắc xin gửi về email: phanchautrinhfoundation@gmail.com để được giải đáp.


GDVN
Từ khóa :
trường THPT Phan Châu Trinh , thành phố đà nẵng , nhà báo nguyễn công khế , quỹ học bổng trường phan châu trinh đà nẵng
Thành lập Quỹ học Bổng Trường Phan Châu Trinh
Tin khác