Được quan tâm

Ảnh: Lực lượng tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Giáo dục Quốc phòng

Nam Bình

(GDVN) - Vừa qua, tiểu đoàn xe tăng quân khu Thẩm Dương đã chọn một khu vực địa hình có đường núi gồ ghề, lầy lội để xe tăng tập trận men theo triền núi.

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Tiểu đoàn tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật

Nam Bình
Từ khóa :
tập trận , Trung Quốc
Ảnh: Lực lượng tăng của Quân khu Thẩm Dương TQ tập trận bắn đạn thật
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác