Ảnh mới nhất về tuần dương hạm hạng nặng của Hạm đội Biển Bắc

Giáo dục Quốc phòng

Mai Thu

(GDVN) - Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099 là chiến hạm lớp Kirov thứ 4 của Hải quân Nga từng được chế tạo và hiện vẫn đang nằm trong biên chế và cũng là kỳ hạm của Hạm đội Biển Bắc. Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về Petr Veliki 099 được chụp khi nó di chuyển và neo đậu gần căn cứ.

Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa tấn công Petr Veliki số hiệu 099
Mai Thu
Từ khóa :
Ảnh mới nhất về tuần dương hạm hạng nặng của Hạm đội Biển Bắc
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác