Ảnh trong ngày: Quân đội Thụy Điển hoạt động trong giá lạnh mùa Đông

Giáo dục Quốc phòng

Mai Thu

(GDVN) - Một số hình ảnh phản ánh hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh xứ Bắc Âu.

Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Hoạt động của Trung đoàn bộ binh cơ giới thiết giáp Skaraborgs (ký hiệu P4) trong mùa Đông giá lạnh 2012
Mai Thu
Từ khóa :
Ảnh trong ngày: Quân đội Thụy Điển hoạt động trong giá lạnh mùa Đông
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác