Cảnh huấn luyện chó của cảnh sát vũ trang Giang Tô, Trung Quốc

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo mil.xinhuanet.com)

(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại cảnh huấn luyện chó nghiệp vụ của cảnh sát vũ trang của tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Lê Dũng (theo mil.xinhuanet.com)
Từ khóa :
vũ trang , Trung Quốc , cảnh sát , phía đông , Giang Tô
Cảnh huấn luyện chó của cảnh sát vũ trang Giang Tô, Trung Quốc
Chủ đề : Trang bị thiết yếu của bộ binh
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác