Cập nhật hoạt động của quân đội Mỹ thời gian gần đây

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo Mil)

(GDVN) - Cập nhật những hoạt động của Hải quân Mỹ trên khắp các đại dương và vùng biển, vùng trời của thế giới thời gian gần đây.

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Mai (theo Mil)

Lê Dũng (theo Mil)
Từ khóa :
quân đội mỹ , hải quân mỹ , lính thủy đánh bộ , giáo dục quốc phòng , tàu chiến , tàu sân bay , chiến hạm
Cập nhật hoạt động của quân đội Mỹ thời gian gần đây
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác