Những hình ảnh ấn tượng trong cuộc diễn tập Spring Storm của Estonia

Giáo dục Quốc phòng

Bá Quang (theo mil)

(GDVN) - Trong những ngày gần đây, quân đội Estonia đã tổ chức cuộc diễn tập quân sự mang tên Kevadtorm 2012 (Spring Storm). Dưới đây là một số hình ảnh.


Bá Quang (theo mil)
Từ khóa :
Estonia , diễn tập , quân đội
Những hình ảnh ấn tượng trong cuộc diễn tập Spring Storm của Estonia
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác