Được quan tâm

Siêu tàu đổ bộ "bóng ma" của Hải quân Mỹ

Giáo dục Quốc phòng

Khôi Nguyên

(GDVN) - Hiện nay quân đội Mỹ đang tích cực vũ trang các vũ khí hiện đại cho siêu tàu đổ bộ tàng hình GHOST.


Siêu tàu đổ bộ tàng hình GHOST
Siêu tàu đổ bộ tàng hình GHOST
Siêu tàu đổ bộ tàng hình GHOST
Siêu tàu đổ bộ tàng hình GHOST
Siêu tàu đổ bộ tàng hình GHOST
Siêu tàu đổ bộ tàng hình GHOST
Siêu tàu đổ bộ tàng hình GHOST
Siêu tàu đổ bộ tàng hình GHOST
Khôi Nguyên
Từ khóa :
tàu , đổ bộ , hải quân , Mỹ
Siêu tàu đổ bộ "bóng ma" của Hải quân Mỹ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác