Sinh hoạt của câu lạc bộ mô hình Headwaters ở Mỹ

Giáo dục Quốc phòng

Lê Mai (st)

(GDVN) - Những hình ảnh ghi lại cảnh sinh hoạt của các thành viên trong câu lạc bộ máy bay mô hình Headwaters ở Mỹ. Thú chơi này hấp dẫn đủ các thành phần, lứa tuổi và nó cũng đang rất thịnh hành trên toàn thế giới.

Lê Mai (st)
Từ khóa :
máy bay , thành viên , Mỹ , câu lạc bộ , mô hình , máy bay , điều khiển , từ xa , mô hình động.
Sinh hoạt của câu lạc bộ mô hình Headwaters ở Mỹ
Tin khác