Được quan tâm

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” ở Ucraina (cập nhật)

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo Mil.gov.ua)

(GDVN) - Gần 1 vạn sỹ quan, binh lính cùng hơn 2 nghìn đơn vị vũ trang thuộc nhiều quân, binh chủng khác nhau đã được huy động tham gia vào cuộc tập trận “Đáp trả tương xứng 2001” (Adequate Response 2011 ) tại Ucraina. Qúa trình diễn tập bắn đạn thật được chia thành nhiều giai đoạn bắt đầu từ ngày 12 và sẽ kéo dài cho đến ngày 30/9.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Chernivtsi, Ucraina

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Chernivtsi, Ucraina

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Chernivtsi, Ucraina

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Chernivtsi, Ucraina

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Chernivtsi, Ucraina

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.

Lê Dũng (theo Mil.gov.ua)
Từ khóa :
đáp trả , tập trận , Ukraina , vũ trang , binh lính , kéo dài , Adequate Reaction 2011 , Chernivtsi Oblast Ukraine , Adequate Reaction 2011 , near Odesa , Gần 1 vạn sỹ quan , binh lính , cùng hơn 2 nghìn đơn vị , vũ trang , thuộc nhiều quân , binh chủng khác nhau , đã được , huy động , tham gia , vào cuộc tập trận “Đáp trả tương xứng 2001” (Adequate Response 2011 ) tại Ucraina. Qúa trình , diễn tập , bắn đạn thật , được chia thành , nhiều giai đoạn , bắt đầu từ ngày 12 , và sẽ kéo dài , cho đến , ngày 30/9 , tới đây , Tập trận
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” ở Ucraina (cập nhật)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác