Tập trung huấn luyện khai thác, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại mới

Giáo dục Quốc phòng

Theo QĐND

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Châu Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đã báo cáo kết quả công tác kỹ thuật toàn quân năm 2012, triển khai Chỉ lệnh Công tác kỹ thuật năm 2013 của Bộ Quốc phòng.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị công tác kỹ thuật toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2013 được tổ chức vào sáng 28/12/2012.

Năm 2013, các quân chủng, binh chủng, Cảnh sát biển và một số lực lượng khác của Quân đội tiếp nhận và đưa vào biên chế nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại, nên bên cạnh các nhiệm vụ kỹ thuật thường xuyên, thì việc huấn luyện khai thác, làm chủ VKTBKT đặt lên hàng đầu.

Huấn luyện khai thác, làm chủ khí tài tác chiến điện tử mới đưa vào trang bị.

Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, viện nghiên cứu, học viện, nhà trường quan tâm mọi mặt, tăng cường bảo đảm tài liệu, mô hình học cụ,

 tranh vẽ phục vụ huấn luyện cho các đơn vị được biên chế vũ khí, khí tài mới; ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm mô phỏng huấn luyện, bảo đảm tính ưu tiên mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Châu Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đã báo cáo kết quả công tác kỹ thuật toàn quân năm 2012, triển khai Chỉ lệnh Công tác kỹ thuật năm 2013 của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, toàn quân đã hoàn thành tốt trên 6 mặt công tác kỹ thuật; đã tập trung cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu,

khu vực trọng điểm, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng trời, biển đảo; chú trọng cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn...

Toàn quân đã sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Các đơn vị toàn quân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó có những nội dung như bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị vượt 15%; bảo đảm kỹ thuật và đồng bộ xe tăng-thiết giáp,

tên lửa khí tài đặc chủng vượt 10%; số vụ tai nạn, mất an toàn giao thông do xe quân sự giảm 5%.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Quang Khánh biểu dương sự cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật toàn quân,

đặc biệt là đã tiếp nhận và khai thác tốt các loại VKTBKT mới đưa vào trang bị phục vụ huấn luyện, SSCĐ.

Thứ trưởng Trương Quang Khánh đã giải đáp những kiến nghị của đơn vị, định hướng biện pháp thực hiện công tác kỹ thuật toàn quân năm 2013 nhằm đạt kết quả và hiệu quả cao nhất, góp phần bảo đảm cho Quân đội hoàn thành tốt nhiệm
Theo QĐND
Từ khóa :
toàn quân , Trương Quang Khánh , Bộ Quốc Phòng , bảo đảm , thượng tướng , nhiệm vụ , hội nghị , trung tướng
Tập trung huấn luyện khai thác, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại mới
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác