USV tấn công siêu hiện đại sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến

Giáo dục Quốc phòng

Khôi Nguyên (Tổng hợp)

(GDVN) - Một số quốc gia đã nghiên cứu thành công những phương tiện không người lái mặt nước USV tấn công được trang bị những vũ khí hiện đại.


USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
USV tấn công được kỳ vọng sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại
Khôi Nguyên (Tổng hợp)
Từ khóa :
tác chiến , chiến tranh , tấn công , không người lái , vũ khí
USV tấn công siêu hiện đại sẽ làm thay đổi phương thức tác chiến
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác