Được quan tâm

Video: Mô hình tăng chiến Leopard 2A3 RC rầm rú, bắn pháo như thật

Giáo dục Quốc phòng

(GDVN) - Mô hình một chiếc xe tăng Leopard 2A3 RC của Đức trông như thật. Cũng nhả khói, bắn pháo, gầm rú như một chiếc tăng chiến thực thụ.

(GDVN) - Mô hình một chiếc xe tăng Leopard 2A3 RC của Đức trông như thật. Cũng nhả khói, bắn pháo, gầm rú như một chiếc tăng chiến thực thụ. 


Bình Nguyên
(theo Youtube)


 

 

Từ khóa :
bắn pháo , Đức , Youtube , video
Video: Mô hình tăng chiến Leopard 2A3 RC rầm rú, bắn pháo như thật
Tin khác