Đẹp tuyệt trần tranh vẽ An Dĩ Hiên, Tử Di, Diệc Phi

Hậu trường

H.H

(GDVN) - Cùng chiêm ngưỡng nhan sắc của các mỹ nhân Hoa ngữ trên tranh vẽ: An Dĩ Hiên, Lâm Tâm Như, Lưu Diệc Phi, Chương Tử Di, Lưu Đào...

An Dĩ Hiên

Chu Ân

Chung Hân Đồng

Chương Tử Di

Dương Cung Như

Hàn Tuyết

Hoắc Tư Yến

Huỳnh Thánh Y

Lâm Tâm Như

 Lâm Tâm Như

Lưu Đào

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi 

 Lưu Diệc Phi

Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng 

Ông Hồng

Phạm Văn Phương

H.H
Từ khóa :
Chu Ân , Huỳnh Thánh Y , Dương Cung Như , Lưu Diệc Phi , tranh vẽ , Chung Hân Đồng , Chương Tử Di , hoa ngữ
Đẹp tuyệt trần tranh vẽ An Dĩ Hiên, Tử Di, Diệc Phi
Chủ đề : Mỹ nhân Hoa - Hàn
Chủ đề : Lưu Diệc Phi
Tin khác