GV TP HCM hướng dẫn HS thi KHKT đạt giải sẽ được nâng lương trước thời hạn

13/12/2022 06:27
Ánh Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi khoa học kĩ thuật được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ.

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 4565/SGD-ĐT-GDTrH gửi các đơn vị trực thuộc về cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp thành phố năm học 2022 - 2023.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật. (Ảnh: hcm.edu.vn)

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật. (Ảnh: hcm.edu.vn)

Theo đó, Sở Giáo dục đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa công tác nghiên cứu khoa học của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Sở Giáo dục về cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp thành phố đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

Thứ hai, trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi khoa học kĩ thuật năm học 2022 - 2023, lãnh đạo các đơn vị lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình và nội dung dạy học của đơn vị. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:

Tổng kết, đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh; biểu dương, khen thưởng học sinh và người hướng dẫn có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học của học sinh (đối với các đơn vị đã tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật năm học 2021 - 2022); phát động, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật năm học 2022 - 2023.

Các đơn vị tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tham gia khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học, tiêu chí đánh giá dự án khoa học kĩ thuật, hồ sơ dự thi khoa học kĩ thuật.

Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; đưa nội dung hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình học tập, các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.

Thứ ba, xây dựng và phát triển Câu lạc bộ khoa học kĩ thuật tại đơn vị nhằm tạo môi trường cho học sinh nghiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm nghiên cứu khoa học; giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập và trong cuộc sống.

Thứ tư, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các trường đại học, cao đẳng trong thành phố; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; các nhà khoa học; cha mẹ học sinh; các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong thành phố trong việc hướng dẫn và đánh giá các dự án khoa học kĩ thuật của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp thành phố.

Thứ năm, căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp thành phố của Sở Giáo dục, các đơn vị thành lập Hội đồng thẩm định khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học ở đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế; tích cực chuẩn bị chọn và đề cử các dự án tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp thành phố.

Thứ sáu, hiệu trưởng phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại hiện hành để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi.

Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được đề nghị xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

Thứ bảy, các hoạt động được tổ chức được khuyến khích phối hợp với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đáp ứng yêu cầu chuyển đối số của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác tổ chức cuộc thi: Vòng sơ khảo cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp thành phố tiến hành trong thời gian từ ngày 06/01/2023 đến ngày 28/01/2023 để chọn ra các dự án đạt giải và các dự án vào vòng chung khảo cấp thành phố.

Vòng chung khảo cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp thành phố tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023 để xếp giải cho các dự án của vòng chung khảo và tuyển chọn các dự án tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia.

Ánh Dương