Được quan tâm

Xử lý cán bộ tham mưu văn bản điều kiện kinh doanh trái luật

Kinh tế

Ngọc Quang

(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham mưu soạn thảo, thẩm định, thông qua văn bản có nội dung trái pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng các quy định của pháp luật về soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuyệt đối không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

 Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh việc ban hành văn bản về điều kiện kinh doanh. ảnh minh họa: baodautu.

Trước đó, ngày 29/1/2015, Bộ Tư pháp có báo cáo về kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, một số bộ, địa phương ban hành văn bản về điều kiện kinh doanh không đúng thẩm quyền, có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật và một số văn bản cần rà soát, xử lý theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tự kiểm tra, xử lý theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham mưu soạn thảo, thẩm định, thông qua văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2015.

Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 2154/VPCP-KTTH ngày 31/3/2015 và số 2514/VPCP-PL ngày 14/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát các văn bản quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh để thực hiện Luật Đầu tư (sửa đổi);

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuyệt đối không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản với theo dõi thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp để kịp thời kiến nghị các biện pháp xử lý, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, quán triệt đối với cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh đã được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp theo dõi việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật nêu trên của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2015.

Ngọc Quang
Từ khóa :
chấn chỉnh ban hành văn bản kinh doanh , hướng dẫn thủ tục đầu tư , kinh doanh có điều kiện , thủ tướng chính phủ , giáo dục việt nam , luật doanh nghiệp
Xử lý cán bộ tham mưu văn bản điều kiện kinh doanh trái luật
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
trang
2

một số bộ, địa phương ban hành văn bản về điều kiện kinh doanh không đúng thẩm quyền, có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật . Điều đó không có nghĩa là do họ không hiểu biết bởi họ ngu ngơ khờ dại đâu mà là cách "hái ra tiền"của họ thông qua việc "hành dân"để vòi vĩnh . Họ câu kết lại thành cả bọn ,cả băng để "cố tình làm sai",để moi tiền dân chúng

nguyen hieu loi
4

Rất đồng tình với chỉ đạo của Thủ Tướng nhưng khi xem xét xử lý cần xét đến yếu tố thiệt hại; ví dụ Thành phố ra quyết định thu hồi đất của dân vượt thẩm quyền gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống của dân thì phải chế tài, buộc phải bồi thường mới tương xứng với tội trạng; có công thì thưởng, có tội thì trừng.

Xem thêm bình luận
Tin khác