Bổ nhiệm tân Thứ trưởng 40 tuổi

Bổ nhiệm tân Thứ trưởng 40 tuổi
GDVN-  Ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.