Chiêm ngưỡng chiếc Vespa Paparino cổ độc nhất tại Việt Nam

Mô tô

HD (tổng hợp)

(GDVN) - Paparino mang động cơ 98cc, hai số thô sơ sản xuất từ những năm đầu thập kỷ 50. Đây được cho là chiếc Vespa độ Paparino duy nhất tại Việt Nam.


HD (tổng hợp)
Từ khóa :
Vespa , thập kỷ , động cơ
Chiêm ngưỡng chiếc Vespa Paparino cổ độc nhất tại Việt Nam
Chủ đề : Xe cổ
Tin khác