Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn hàng loạt nhân sự

Tin nóng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Anh Tuấn, viện trưởng viện Khoa học Tổ chức nhà nước, bộ Nội vụ giữ chức thứ trưởng bộ Nội vụ.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Anh Tuấn, viện trưởng viện Khoa học Tổ chức nhà nước, bộ Nội vụ giữ chức thứ trưởng bộ Nội vụ và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Tùng, vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Thủ tướng cũng vừa phê chuẩn thành viên UBND nhiều tỉnh, thành phố, cụ thể:
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn việc bầu thành viên UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Nguyễn Thế Thảo, uỷ viên ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
 
6 phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gồm:
 
Ông Vũ Hồng Khanh, ông Nguyễn Huy Tưởng, ông Nguyễn Văn Khôi, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Nguyễn Văn Sửu, ông Trần Xuân Việt.
 
Các Ủy viên UBND thành phố Hà Nội gồm:
 
Ông Nguyễn Đức Nhanh, ông Phí Quốc Tuấn, ông Trần Huy Sáng, ông Nguyễn Thịnh Thành, ông Nguyễn Đình Đức.
 
* Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Mùa A Sơn, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
 
4 phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên gồm: Ông Hoàng Văn Nhân, ông Phạm Xuân Kôi, bà Giàng Thị Hoa, ông Lê Thành Đô.
 
Các uỷ viên UBND tỉnh Điện Biên gồm: Ông Vi Văn Long, ông Lưu Trọng Lư.
 
* Đối với tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Bùi Văn Hải, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
 
3 phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang gồm: Ông Nguyễn Văn Linh, ông Bùi Văn Hạnh, ông Lại Thanh Sơn.
 
Các uỷ viên UBND tỉnh Bắc Giang gồm: Ông Phạm Văn Minh, ông Ngô Minh Tiến, ông Nguyễn Đức Hòa, ông Trịnh Hữu Thắng, ông Nguyễn Đức Kha.
 
* Với tỉnh Bình Dương, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Lê Thanh Cung, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức chủ tịch UBND tỉnh.
 
3 phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương gồm: Ông Trần Văn Nam, ông Trần Thanh Liêm, ông Huỳnh Văn Nhị.
 
Các uỷ viên UBND tỉnh Bình Dương gồm: Ông Võ Thành Đức, ông Văn Công Danh, ông Mai Sơn Dũng, ông Phạm Văn Hảo, ông Huỳnh Văn Trai.
 
* Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Duy Cường, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
 
3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái gồm: Bà Ngô Thị Chinh, ông Tạ Văn Long, ông Hoàng Xuân Nguyên.
 
Các ủy viên UBND tỉnh Yên Bái gồm: Ông Đặng Trần Chiêu, ông Phạm Văn Cường, ông Nguyễn Văn Kỳ, ông Vũ Xuân Sáng.
 
* Đối với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng phê chuẩn ông Bùi Văn Thắng, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức chủ tịch UBND tỉnh.
 
4 phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình gồm: Ông Đinh Quốc Trị, ông Trần Hữu Bình, ông Đinh Văn Điến, ông Lê Văn Dung.
 
Các uỷ viên UBND tỉnh gồm: Ông Phạm Đức Hòa, ông Phạm Thành Sơn, ông Ngô Văn Nguyên, ông Vũ Công Hoan, ông Phạm Đức Vượng.
 
* Với tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Nhân Chiến, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức chủ tịch UBND tỉnh .
 
3 phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh gồm: Ông Nguyễn Tử Quỳnh, ông Nguyễn Lương Thành, ông Bùi Vĩnh Kiên.
 
Các uỷ viên UBND tỉnh Bắc Ninh gồm: Ông Ngô Xuân Thứ, ông Nguyễn Đăng Lợi, ông Đỗ Văn Thiêm, ông Nguyễn Hữu Thành, ông Nguyễn Quốc Chung.
 
Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có các quyết định phê chuẩn việc bầu thành viên UBND các tỉnh Hà Nam, Phú Thọ và Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016.
 
* Đối với tỉnh Hà Nam, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Mai Tiến Dũng, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: Ông Nguyễn Xuân Đông, ông Phạm Sỹ Lợi, ông Trần Hồng Nga.
 
5 uỷ viên UBND tỉnh Hà Nam gồm: Ông Nguyễn Văn Khuông, ông Phạm Văn Tam, ông Nguyễn Bá Công, ông Nguyễn Văn Oang, ông Nguyễn Xuân Vân.
 
* Đối với tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Hoàng Dân Mạc, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Nguyễn Đình Cúc, ông Phạm Quang Thao, ông Hà Kế San.
 
Các uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ gồm: Ông Đỗ Đức Kính, ông Lê Quang Đại, ông Trần Mạnh Cường, ông Hoàng Công Thủy, ông Phạm Văn Tân.
 
* Thủ tướng phê chuẩn việc bầu thành viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc như sau: chủ tịch UBND tỉnh là ông Phùng Quang Hùng, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2011.
 
Các phó chủ tịch gồm: Ông Hà Hòa Bình, ông Đặng Quang Hồng, bà Dương Thị Tuyến.
 
Các uỷ viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc gồm: Ông Phùng Tiến Bộ, ông Nguyễn Xuân Thuyết, ông Nguyễn Kim Khải, ông Hà Quang Tiến, ông Phạm Quang Tuệ.
 
Phê chuẩn thành viên UBND TP.Hải Phòng, các tỉnh Lạng Sơn, Nam Định
 
* Đối với TP.Hải Phòng, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Dương Anh Điền, phó bí thư thành ủy, nguyên chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các phó chủ tịch UBND TP gồm: Ông Đan Đức Hiệp, ông Đỗ Trung Thoại, ông Lê Văn Thành, ông Lê Khắc Nam.
 
6 uỷ viên UBND TP.Hải Phòng gồm: Ông Đỗ Hữu Ca, ông Lê Thanh Sơn, ông Phạm Văn Mợi, ông Nguyễn Đào Sơn, ông Phạm Thanh Bình, Nguyễn Quang Cường.
 
* Thủ tướng phê chuẩn việc bầu thành viên UBND tỉnh Lạng Sơn như sau: chủ tịch UBND tỉnh là ông Vy Văn Thành, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004-2011.
 
Các phó chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Văn Bình, ông Tô Hùng Khoa, ông Lý Vinh Quang.
 
Các uỷ viên UBND tỉnh Lạng Sơn gồm: Ông Trần Đăng Yến, ông Hoàng Công Hàm, bà Triệu Thị Thúy Lan, ông Đào Đức Hoan, ông Hứa Hải Quỳnh.
 
* Đối với tỉnh Nam Định, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Nguyễn Văn Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Bùi Đức Long, ông Đoàn Hồng Phong, ông Nguyễn Viết Hưng.
 
Các uỷ viên UBND tỉnh Nam Định gồm: Ông Trần Quang Tiến, ông Đặng Văn Sinh, ông Phạm Đình Nghị, ông Trần Tất Tiệp, ông Nguyễn Công Thành.
 
Theo CHINHPHU.VN
Từ khóa :
thủ tướng , nhân sự cấp cao , lãnh đạo các tỉnh
Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn hàng loạt nhân sự
Tin khác