Những ai được miễn giảm học phí theo quy định mới?

Tư vấn pháp luật

Thùy Linh

(GDVN) - Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 

Đối tượng nào được miễn giảm học phí theo quy định mới? (Ảnh: laodong.com.vn)

Đối tượng không phải đóng học phí

Theo dự thảo, đối tượng không phải đóng học phí là:

- Học sinh tiểu học trường công lập;

- Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước.

- Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Danh mục các ngành chuyên môn đặc thù do Bộ GD&ĐT quy định phù hợp với điều kiện thực tế của từng thời kỳ.

Đối tượng được miễn học phí

Những đối tượng được miễn học phí gồm: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể: Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp tại điểm c nêu trên mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

- Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Học sinh, sinh viên, học viên học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước.

- Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

- Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy.

-Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các ngành nghề chuyên môn đặc thù theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Đối tượng được giảm học phí

Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:


- Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

- Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12. 

Thùy Linh
Từ khóa :
miễn giảm , học phí , đối tượng , diện hộ nghèo , tàn tật
Những ai được miễn giảm học phí theo quy định mới?
Bình luận
Nguyễn Thị Thanh Bình
0

Tôi xin hỏi ở trường tôi có 2 em hoc sinh sinh đôi con người dân tộc Tày, bị mắc bệnh máu trắng tháng nào 2 cháu cũng phải đi thay máu, 2 cháu này có được miễn giảm học phí không. Trường học tôi ở Thái Bình (vùng nông thôn), cháu không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, cháu chỉ có quyết định hưởng trợ cấp tàn tật 360.000 đ/tháng

Lê thị bích vân
0

Vậy mà hiện nay, học sinh tiểu học ở một số trườg tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ phải đóng tiền học anh văn và tin học mặc dù trường có 2 giáo viên AV và 1 gv tin học theo biên chế nhà nước. Có ai thấy đâu. Luật là vậy nhưng hiệu trưởng có quyền làm mọi điều mình muốn!

nguyễn
0

Theo thông tư 09 ngày 30/3 thì sinh viên từ 16-22 tuổi mồ côi cả cha và mẹ có được miễn học phí không? Trong thông tư du thảo có nhưng thông tư ban hành chính thức lại không có là sao ạ?

phùng thị chuyên
1

Tôi là sinh viên đang theo học năm 2 ngành ngoài sư phạm tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội(cđsp hà nội cũ) theo quy định tôi thuộc đối tượng được miễn học phí (dân tộc thiếu số hộ cận nghèo),nhưng khi làm đơn nộp lên phòng công tác học sinh sinh viên thì được các thầy cô giải đáp rằng: hiện tại chỉ có chi phí giải quyết cho các đối tượng được miễn giảm thuộc hộ khẩu thường trú ở Hà Nội còn đối với sinh viên ngoại tỉnh thì không. Tôi không hiểu tại sao lại có sự phân biệt này, và không biết thắc mắc này cần gặp ai để giải đáp??

hưng lê phúc
1

Nếu là ở các trường đại học cao đẳng thì nhiều đối tượng được miễn giảm học phí và lần này thì có hay hơn là hssv đuọc hưởng giảm 70% tiền học phí là dân tộc và ở vùng ktxh đặc biệt khó khăn theo quy địnk. Chings tôi muốn rõ về giấy tờ hssv phải nộp về vấn đề này.

Xem thêm bình luận
Tin khác