Từ 15/9, bỏ "sáng kiến kinh nghiệm" với tất cả giáo viên

Tư vấn pháp luật

Linh Hương

(GDVN) - Kể từ 15/9/2017, đội ngũ giáo viên không có sáng kiến kinh nghiệm vẫn được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 27/7, Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức chính thức được ban hành. 

Nghị định mới này đã sửa đổi, bổ sung thời gian, tiêu chí đánh giá nhân sự.

Theo đó, ở khoản 2 điều 5 thì thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Ở các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định”. 

Đặc biệt, Nghị định 88 này đã bỏ tiêu chí “Có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” khi phân loại đánh giá viên chức (không giữ chức vụ quản lý) ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và phân loại đánh giá viên chức (không giữ chức vụ quản lý) ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, đội ngũ giáo viên đã không phải có sáng kiến mới được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị định mới này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

Linh Hương
Từ khóa :
sáng kiến kinh nghiệm , giáo viên , đánh giá , hoàn thành nhiệm vụ , đánh giá viên chức , công trình khoa học
Từ 15/9, bỏ "sáng kiến kinh nghiệm" với tất cả giáo viên
Bình luận
Anh anh
0

O Vĩnh Long van bat gv dang ki viet SKKN kia boi vay co cog van cug nhu khong ah

Tran Thi
0

Chúng tôi - GV Nam Định - vẫn đang phải đăng ký viết SKKN trong kế hoạch đầu năm đây (tất nhiên là làm KH sau ngày 15/09/2017)

Dương Trung hậu
3

Hay cho nghị định 88/2017(Hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không cần sáng kiến). Nhưng TT 35 thì bảo rằng:( chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì cần phải có sáng kiến, lao động tiên tiến thì không cần). TT 21( thì lại bảo: lao động tiến tiến thì phải là giáo viên giỏi trường, mà giáo viên giỏi trường thì phải tiếp tục coppy sáng kiến nữa. Ba cái NĐ với TT này, giáo viên không biết đâu mà lần.

Giáo viên
8

Đợt này pgd mất khoảng tiền Giấy vụn rồi hi...hi

Phuong Anh
14

Tôi viết SKKN 2 lần và đều đạt SKKN cấp tỉnh nhưng ngoài 1 giấy công nhận của tỉnh thì SKKN của tôi chỉ mình tôi và người chấm biết. Vậy nên người áp dụng nó vào giảng dạy chỉ có tôi..hihi

Giáo dục Việt Nam
7

-Mừng xí vì một trong nhiều việc phi lí được bỏ. - Sao không ai quan tâm chất lượng thực chất mà chỉ chỉ tiêu ngất ngưỡng, năm sau phải cao hơn năm trước, lớp sau phải cao hơn lớp trước. Với cái đà này, học hết phổ thông, 100% học sinh đều giỏi xuất sắc ấy. -...

Trần Thị Nhỏ
3

Sao tại trường tôi vẫn thấy HT thông báo viết SKKN cho năm học 2017-2018 ở buổi họp hội đồng đầu năm học 5/9/2017. Là sao nhỉ???

maimai
2

Chưa hết tháng 8 mà đã họp hội đồng đầu năm học ngày 5/9/2017. Chắc trường bạn dùng thời gian THIÊN NIÊN KỈ. Hehe

Xem thêm bình luận
Tin khác