Cập nhật từng phút về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011

Tuyển sinh

(GDVN) - Cục trưởng Bùi Anh Tuấn yêu cầu các Sở báo cáo tổng hợp số liệu coi thi và gửi về Cục KT&KĐCLGD chậm nhất 16 giờ 30 ngày 6/6/2011.

(GDVN)- Cục  trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng Bùi Anh Tuấn có văn bản gửi các Sở GD&ĐT trong cả nước yêu cầu báo cáo nhanh các số liệu coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

{iarelatednews articleid='3497'}

Cục KT&KĐCLGD yêu cầu các Sở báo cáo nhanh công tác coi thi TN THPT năm 2011. Ảnh Internet
Cục KT&KĐCLGD yêu cầu các Sở báo cáo nhanh công tác coi thi TN THPT năm 2011
. Ảnh Internet
 
Theo đó, các địa điểm tổ chức thi TN phải báo cáo nhanh tình hình coi thi gồm 6 báo cáo, được cập nhật theo thứ tự các buổi thi trong lịch thi, gửi bằng email và Fax ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi, chậm nhất là 11 giờ với môn thi buổi sáng, 16 giờ 30 đối với môn thi buổi chiều. Cục trưởng Bùi Anh Tuấn cũng lưu ý, các đơn vị xử lí số liệu báo cáo các buổi thi trên Excel, đồng thời gửi kèm file Excel số liệu từng buổi thi qua email về Cục để tổng hợp số liệu chung toàn quốc

Cục trưởng Bùi Anh Tuấn cũng yêu cầu các Sở báo cáo tổng hợp số liệu về tình hình coi thi tốt nghiệp và gửi bằng email, fax, công văn chuyển phát nhanh, chậm nhất 16 giờ 30 ngày 6/6/2011.

Kèm theo đó là báo cáo nhanh thành tích nổi bật nếu các đơn vị tổ chức thi phát hiện nhiều tích cực trong khâu tổ chức kỳ thi để Bộ GD&ĐT kịp thời biểu dương, khen thưởng. Trong báo cáo, chú trong tới những tấm gương người tốt, việc tốt gửi cùng báo cáo nhanh các buổi thi.

Xuân Trung

Từ khóa :
thi tốt nghiệp , THPT , thí sinh , giáo viên
Cập nhật từng phút về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011
Tin khác