Hà Nội nhận trẻ mầm non, lớp 1 và 6 từ ngày 1/7

Tuyển sinh

Sau thời gian này, nếu chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao, các trường báo cáo Phòng Giáo dục-Đào tạo xem xét, giải quyết.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 1-15/7, đồng loạt các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu tuyển sinh năm học 2011- 2012.

Năm học này, Hà Nội phấn đấu đạt tỷ lệ trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường là 28%, mẫu giáo 85%; trong đó ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập một năm trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
 

 
 

Các trường tiểu học, trung học cơ sở cũng sẽ bảo đảm chỗ học cho 100% số trẻ 6 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1 và 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.

Sau thời gian này, nếu chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao, các trường báo cáo Phòng Giáo dục-Đào tạo xem xét, giải quyết.

Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định. Việc tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 được thực hiện bằng phương thức xét tuyển, theo tuyến tuyển sinh do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định cho trường công lập và ngoài công lập. Riêng với lớp 6 trường ngoài công lập không quy định tuyến tuyển sinh./.

TTXVN/Vietnam+

Từ khóa :
Hà Nội nhận trẻ mầm non, lớp 1 và 6 từ ngày 1/7
Tin khác