Tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa hứa ưu tiên giải quyết "tất cả tồn tại" của ngành

Văn hóa

Tổ Quốc

(GDVN) - Ngày 14/4, tại Lễ bàn giao công việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu lên những vấn đề cần tập trung thực hiện của Ngành trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, ngoài những thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế mà Ngành cần khắc phục và sẽ có nhiều vấn đề mới nảy sinh cần phải giải quyết. 

Do đó trong thời gian tới một mặt chúng ta phải xử lý để giải quyết tốt tất cả những vấn đề về quản lý nhà nước của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

Mặt khác cần tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết xử lý những vấn đề cấp bách, bức xúc và quan trọng do thực tiễn đặt ra”- Bộ trưởng nhận định.

Lễ Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện

Tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng đưa ra các giải pháp bước đầu cần tập trung giải quyết đối với ngành, cụ thể:

Về lĩnh vực văn hoá: Tập trung chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách tốt đẹp.

Phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, có giải pháp cụ thể, thiết thực để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những hạn chế của con người Việt Nam.

Đúc kết, xây dựng và từng bước hình thành những giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Xây dựng và phát huy lối sống mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, xây dựng văn hoá trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng, làng bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình.

Đẩy mạnh phong trào: “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực và có bổ sung những tiêu chí mới. Xây dựng thị trường văn hoá lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá, chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá, tăng cường các thiết chế về văn hoá.

Về lĩnh vực gia đình: Thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, là tổ ấm hình thành, nuôi dưỡng nhân cách con người; đề cao và phát huy vai trò gia đình. Trong giáo dục đạo đức con người phải gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Về lĩnh vực thể dục thể thao: Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, gắn với triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hoá, phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống. 

Phấn đấu đến năm 2020 số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 33%, gia đình tập luyện thể thao đạt 23%.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

Từng bước phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo vận động viên, phấn đấu là 1 trong 3 nước có thành tích cao dẫn đầu ở các kỳ SEA Games, từng bước tiếp cận thành tích của châu Á và Thế giới ở một số nội dung Olympic, ASIAD mà nước có thế mạnh.

Về lĩnh vực du lịch: Tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại trong ngành du lịch. Trước hết là chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực du lịch, cải thiện môi trường du lịch, an ninh, an toàn văn minh trong du lịch về cơ sở hạ tầng, về công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu, nâng cao nhận thức và tăng cường công tác quản lý nhà nước.

Tập trung phát triển du lịch theo chiều sâu, được đo bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả bền vững thương hiệu và sự cạnh tranh; cải thiện và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chất lượng, an toàn, thân thiện với những điểm đến danh tiếng và những thương hiệu du lịch nổi bật, đẳng cấp cao, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực. 

Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11-12% và đến năm 2020 đạt 12-13 triệu lượt khách quốc tế, 48-50 triệu lượt khách nội địa…

Tổ Quốc
Từ khóa :
văn hóa , con người , gia đình , thể dục thể thao , kinh tế , tốc độ tăng trưởng
Tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa hứa ưu tiên giải quyết "tất cả tồn tại" của ngành
Bình luận
dongho
4

Không biết ông Thiện đổi mới thế nào, để chờ xem. Tôi là người dân HUẾ cũng có vài lời thật lòng rằng thời gian trước đây ông làm bí thư tỉnh T.T.HUẾ "buồn" lắm, bê bết lắm. tuy nhiên bây giờ tôi cũng hy vọng theo lời ông nói.Chúc ông sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phương Ngân
0

Công việc của ngành xin dành cho người kế nhiệm, vậy la nguyện vọng của ông Tuấn Anh đua ra tại kỳ họp Quốc Hội lần trước, cách đây gần một năm, đã được toại nguyện rồi nhé...?

dũng ht
5

Bác này hồi ở Huế hay bỏ cv đi chơi Gol thế mà giờ lại làm BT?

Nông văn Choẹt
0

Ý kiến của bác Bình An nghe phải lẽ lắm,chức năng của Văn hóa cũng chỉ nhằm mục tiêu Giáo dục mở mang dân trí .Vậy thì hà cớ gì 2 ông thầy lại không ngồi chung một chiếu ,cùng nhau nâng ly rượu nhâm nhi cùng nhau bàn luận để phục hưng lại nền Văn hóa -Giáo dục của ta đang bị gọi là" Xuống cấp nghiêm trọng " .Nếu 2 thầy chịu ngồi chung chiếu bắt tay nhau phất lên ngọn cờ Đại cách mạng Văn hóa -Giáo dục làm cho xã hội ta lành mạnh tốt đẹp như xưa thì phúc cho dân cho nước quá

Lê trung Thực
3

Đúng là nên kết hợp Giáo dục ,Văn hóa đưa về một mối -Ngay trên trang báo này cũng có bài "Nhậu nhiều ,đọc ít và sự lên ngôi của văn hóa rẻ tiền" .Xưa nay người ta vẫn phê phán những thói hư tật xấu là " VÔ VĂN HÓA -THIẾU GIÁO DỤC " mà rõ ràng là kẻ vô Giáo dục thì hành vi thừơng là thiếu Văn hóa .Có thấy ai nói là đồ "Vô văn hóa -Thiếu thể thao và du lịch đâu" .Muốn Văn hóa nước nhà phục hồi thì phải kết hợp Văn hóa -Giáo duc bởi chính văn hóa cũng nhằm Giáo dục mà đối tượng Giáo dục của văn hóa còn lớn hơn nhiều so với ngành Giáo duc chỉ bó hẹp trong các trường lớp mà đối tương là các học sinh,sinh viên.

Trần Bình An
4

Tinh thần quyết tâm của Bộ trưởng Thiện thật đáng quý nhưng có làm được không ? Còn phải chờ xem kết quả ra sao .Riêng thiển ý của tôi thì nên nhập ngành Văn hóa vào với ngành Giáo dục và gọi là Bộ Văn hóa -Giáo dục - Đào tạo .Có một thực tế lâu nay giữa Giáo dục và Văn hóa trống đánh xuôi,kèn thổi ngược .Ngành Giáo dục thì luôn dạy học sinh phải sống tử tế,khiêm tốn ,giản dị giữ gìn bản sắc dân tộc ...Thì trái lại ngành Văn hóa lại không ngừng quảng bá cho lối sống đua đòi ích kỷ ,thực dụng ,hãy mở xem các trang báo ,ti vi chỗ nào cũng ầm ỹ về Chân dài,Idol,Showbit,Soái ca,Hot girl,ca nhạc thì lời ca nhảm nhí .Có người đã phải kêu lên 'Văn hóa nước nhà đã xuống câp nghiêm trọng ,thậm chí còn đồi trụy hơn cả thời Mỹ,Ngụy truyền bá văn hóa nô dịch ở Miền Nam trước 30-4-1975 .Ông cha ta đã dạy "Văn dĩ tải đạo" khi Văn không làm được chức năng Tải đạo thì hỏng rồi ,ngày nay tội ác đang ngày càng tăng ,xã hội tiêu cực thì lỗi của ngành Văn hóa là rất lớn vì không làm được chức năng Tải đạo .Đôi dòng nghịch nhĩ mong được tha thứ

Xem thêm bình luận
Tin khác