11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Theo Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng.

11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và cơ quan chủ trì từng lĩnh vực gồm:

1- Lĩnh vực giao thông (Bộ Giao thông vận tải);

2- Lĩnh vực năng lượng (Bộ Công Thương);

3- Lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường);

4- Lĩnh vực thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông);

5- Lĩnh vực y tế (Bộ Y tế);

6- Lĩnh vực tài chính (Bộ Tài chính);

7- Lĩnh vực ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước);

8- Lĩnh vực quốc phòng (Bộ Quốc phòng);

9- Lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an);

10- Lĩnh vực đô thị (UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh);

11- Lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (Văn phòng Chính phủ).

An toàn thông tin mạng là vấn đề vô cùng quan trọng với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. ảnh: vietnam+

Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Danh mục hệ thống thống tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Cụ thể, lĩnh vực thông tin gồm hệ thống: Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành vệ tinh viễn thông; Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành mạng đường trục băng rộng; Hệ thống quản lý chuyển mạch quốc tế; Hệ thống truyền dẫn và cáp quang biển quốc tế, cáp quang đất liền quốc tế.

Lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ gồm: Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan chủ trì từng lĩnh vực phải phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng xây dựng tiêu chí cụ thể xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đó xây dựng danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định theo quy định.

Chủ trì hoặc phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá, xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung vào danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia trước ngày 30/11 hàng năm.

Ngọc Quang
Từ khóa :
Quyết định số 632/QĐ-TTg , an toàn thông tin mạng , an ninh quốc phòng , thông tin mật quốc gia
11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác