Bộ TN&MT hướng dẫn phương án cho ông Đoàn Văn Vươn thuê đất

Xã hội

Tuệ Minh

(GDVN) - Chiều 4/5, cổng thông tin điện tử của TP. Hải Phòng đã đăng tải nội dung ý kiến hướng dẫn của Bộ TN&MT về phương án sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Thực hiện thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10-2-2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến về phương án sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển, đối với gia đình Đoàn Văn Vươn.

Ông Đoàn Văn Vươn tiếp tục được sử dụng đất dưới hình thức thuê đất

Theo đó, đối với diện tích 21 ha được giao theo Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 4-10-1993 của UBND huyện Tiên Lãng: Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định giao đất này là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành. Năm 2005, UBND thành phố Hải Phòng đã thu hồi 3,36 ha giao cho Thành đoàn Hải Phòng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nuôi tôm xuất khẩu, diện tích còn lại là 17,64 ha.

Theo Luật Đất đai năm 2003 thì diện tích đất 17,64 ha tiếp tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng theo hình thức thuê đất. Việc thực hiện cho thuê đất thực hiện theo quy định tại các điều 31, 35, 37, 67 và 80 Luật Đất đai năm 2003. Đối với phần diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ đê biển thì vẫn cho ông Đoàn Văn Vươn thuê để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, nhưng phải chấp hành các quy định về bảo vệ an toàn đê điều theo quy định của pháp luật đê điều.

Cũng theo ý kiến của Bộ tài nguyên và Môi trường, diện tích 19,3 ha được UBND huyện Tiên Lãng giao bổ sung cho ông Đoàn Văn Vươn theo Quyết định số 220/QĐ-UB ngày 9-4-1997: Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định giao đất này là đúng thẩm quyền và phù hợp với thực tế sử dụng đất, nhưng không đúng với quy định của pháp luật đất đai về giao đất, cho thuê đất, về thời hạn giao đất và thời điểm tính thời hạn giao đất.

Đây là diện tích ông Đoàn Văn Vươn đã tự ý khai phá sử dụng cùng thời điểm với diện tích 21 ha được giao theo Quyết định số 447/QĐ-UB và đã bị xử phạt hành chính về hành vi lấn chiếm đất đai tại Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 9-4-1997 của UBND huyện Tiên Lãng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UB ngày 4-1-1994 của UBND thành phố Hải Phòng, thì diện tích đất này thuộc trường hợp phải thuê đất. Việc tiếp tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ thực hiện hình thức thuê đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thành phố Hải Phòng triển khai, chỉ đạo thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, ngày 11/4, bà Phạm Thị Báu (vợ ông Đoàn Văn Quý) và bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) đã gửi đơn lên ông Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường với những nội dung liên quan đến việc sự dụng đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.


Tuệ Minh
Từ khóa :
Hải Phòng , Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường , giao đất , thuê đất , Văn Phòng Chính Phủ , UBND , đất , cho thuê đất
Bộ TN&MT hướng dẫn phương án cho ông Đoàn Văn Vươn thuê đất
Chủ đề : Vụ Đoàn Văn Vươn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác