Hà Nội ra nghị quyết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

Kinh tế

Trinh Phúc

(GDVN) - Theo Nghị quyết, Hà Nội xác định sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp...

Ngày 4/12, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, với 98/98 đại biểu biểu quyết tán thành (100%), Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Theo Nghị quyết, Hà Nội xác định sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế;

Tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh;

Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân;

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (ảnh nguồn hanoimoi.com.vn).

Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội;

nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.

Các chỉ tiêu chủ yếu được thành phố đề ra cho năm 2018 là: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,3-7,8% (theo cách tính mới);

Vốn đầu tư xã hội tăng 10,5-11% (theo cách tính mới); giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 7,5-8%; tỷ lệ hộ dân ở khu vực thành thị sử dụng nước sạch đạt xấp xỉ 100%, ở nông thôn là 55%;

Ông Hoàng Trung Hải phác họa bức tranh toàn cảnh Thủ đô năm 2017

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 85,3%; tăng thêm 26 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày ở khu vực đô thị đạt 98%, ở khu vực nông thôn đạt 88%; giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước 0,1%; tăng thêm 80 trường công lập đạt chuẩn quốc gia...

Để đạt được mục tiêu trên, nhiều nhiệm vụ và giải pháp đã được đưa ra. Đó là:

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12% trở lên;

Đẩy nhanh tiến độ cấp phép, thực hiện và giải ngân các dự án; tiếp tục sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch đã duyệt.

Hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và phân khu còn lại, hai quy hoạch đô thị vệ tinh Xuân Mai và Phú Xuyên, các quy hoạch cải tạo khu chung cư cũ, quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường chính;

Tiếp tục phát triển nhà ở theo các dự án đã được phê duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng theo giấy phép và quy hoạch;

Giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng vi phạm; xử lý dứt điểm các công trình siêu mỏng siêu méo trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ công viên chức người lao động cơ quan Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”;

Rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy trình bình xét danh hiệu văn hóa, đảm bảo thực chất, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng;

Hà Nội không vay vốn ODA khi xây dựng bốn tuyến đường sắt đô thị mới

Xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh; tiếp tục thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục.

Thực hiện về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung việc giảm đầu mối kiêm nhiệm, giảm biên chế; khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo 197; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng; đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền quảng bá giới thiệu về Thủ đô với bạn bè quốc tế; chú trọng các hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch.

Tích cực thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp đầy đủ kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm.

Cuối giờ chiều cùng ngày, 100% các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có mặt cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2016;

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2018; phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội;

Nghị quyết về hoàn thiện đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình trọng điểm của Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Trinh Phúc
Từ khóa :
Hà Nội , Hội đồng nhân dân thành phố , nghị quyết kinh tế hà nội 2018
Hà Nội ra nghị quyết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác