Dấu mốc trọng đại 88 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Xã hội

Theo TTXVN

(GDVN) - Thực tiễn của Cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của chúng ta.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Theo TTXVN
Từ khóa :
cách mạng Việt Nam , Dấu mốc trọng đại , Đảng Cộng sản Việt Nam , kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng
Dấu mốc trọng đại 88 năm Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác