Ba trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2023

22/08/2023 18:47
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ba trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Tới chiều ngày 22/8, đã có ba trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã công bố điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nhà trường vừa ban hành quyết định điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức 3, xét dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển năm nay vẫn giữ tính ổn định, chênh lệch không nhiều so với mùa tuyển sinh của năm ngoái.

Ngành Khoa học Máy tính (chương trình tiên tiến) tiếp tục giữ mức điểm chuẩn cao nhất của trường là 28,05 điểm.

Trong năm đầu tiên xét tuyển theo mã ngành riêng, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn là 27 điểm.

Một số ngành thuộc lĩnh vực Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên có điểm chuẩn tăng vọt so với năm ngoái, năm 2022 Cụ thể là ngành Sinh học, ngành Sinh học (chương trình chất lượng cao) tăng từ 4 đến 4,5 điểm.

Ngành Hải dương học, nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ vật lý điện tử và Tin học tăng 2 điểm.

Nhà trường dự kiến sẽ không thực hiện việc xét tuyển bổ sung.

Mức điểm chuẩn của từng ngành đào tạo trong trường như sau:

Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ảnh: NTCC)

Tại Trường Đại học Quốc tế, ngành Kỹ thuật không gian có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 21 điểm.

Mức điểm chuẩn chi tiết từng ngành đào tạo tại Trường Đại học Quốc tế:

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)
Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)
Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Còn tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, mức điểm chuẩn cao nhất của trường thuộc về ngành Thương mại điện tử với 27,48 điểm.

Những ngành khác của Trường Đại học Kinh tế - Luật có điểm chuẩn trên 27 điểm là: Hệ thống thông tin quản lý, Digital Marketing.

Ngành có điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất của trường là ngành Toán kinh tế (chương trình bằng tiếng Anh) có điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 24,06 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển chi tiết như sau:

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo ở Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo ở Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Việt Dũng