Ban Tuyên giáo trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

06/07/2019 07:44
Theo tuyengiao.vn
(GDVN) - Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định điều này khi quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, một nội dung của chương trình Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tháng 7/2019 tổ chức sáng 5/7/2019.

Ban Tuyên giáo trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ảnh 1
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã truyền đạt làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW, nhấn mạnh nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của việc phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nêu ra phương thức thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch, những kết quả, thành tựu và một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề mang tính quy luật.

Không chỉ Đảng ta mà tất cả các Đảng Cộng sản khác, các đảng cầm quyền và các chính đảng ở các nước đều đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề quan trọng này.

Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng truyền thông xã hội tập trung vào việc phủ định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; ngoài ra các thế lực thù địch còn tập trung bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều hình thức tinh vi, thủ đoạn.

Ban Tuyên giáo trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ảnh 2
Quang cảnh hội nghị tại Hà Nội.

Từ những hiện trạng này, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp:

Một là, tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị; Hai là, hệ thống hoá, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; Ba là, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, học nghị quyết không chỉ để biết mà còn học để làm, để vận dụng vào thực tiễn; 

Bốn là, phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; Năm là, xử lý nghiêm khắc, đúng luật đối với những trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm các quy định, điều lệ Đảng trong công tác và sinh hoạt....

Ban Tuyên giáo trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ảnh 3
Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Bên cạnh công tác "chống", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng còn đề nghị tăng cường biện pháp "xây", đó là thực hiện thật tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tăng cường giải quyết khiếu nại, bức xúc của người dân; tổ chức thực hiện thật tốt quán triệt cũng như tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Các địa phương sớm kiện toàn tổ chức Tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận luôn sẵn sàng "phản ứng nhanh" với những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Tích cực chủ động cung cấp những thông tin chính thống để định hướng dư luận về những sự kiện, hiện tượng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Ban Tuyên giáo trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ảnh 4
Hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2019, đồng chí Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về Hệ thống Thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET).

Theo đó, VCNET trước hết là hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo, giúp quản lý điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành Tuyên giáo toàn quốc, chuyển từ giấy sang điện tử, cụ thể là số hóa toàn bộ tài liệu, tin học hóa hầu hết công việc hằng ngày giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, tăng hiệu quả điều hành.

Ban Tuyên giáo trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ảnh 5

VCNET đổi mới cách thức mà ngành Tuyên giáo thông tin, tương tác với cộng đồng, thông qua một mạng xã hội của cộng đồng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị ban tuyên giáo các địa phương nhanh chóng hưởng ứng, tích cực đưa vào sử dụng mạng xã hội VCNET để đẩy nhanh hiệu quả hoạt động, thông tin trong ngành.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thông tin: “Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 - 23/7/2019): Thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”. 

Ban Tuyên giáo trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ảnh 6
Đồng chí Lê Mạnh Hùng: toàn hệ thống chính trị cần đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Quán triệt trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền trong tháng 7/2019, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 

Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền sâu rộng một số nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua, như: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của tổ chức lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể…

Thứ ba, về tình hình kinh tế - xã hội, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Chính phủ ban hành để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; sự nỗ lực của các ngành, các địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Ngày 30/6/2019, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU) đã tổ chức lễ ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Đề nghị các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền sự kiện quan trọng này; khẳng định, việc ký hai Hiệp định quan trọng là EVFTA và EVIPA mở ra tương lai hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn giữa Việt Nam và EU, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp hai bên. 

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tham mưu cho Thường trực cấp ủy tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề, mời báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia kinh tế thông tin sâu về những nội dung cốt lõi, thời cơ và thách thức đối với địa phương nói riêng, cả nước nói chung, khi Việt Nam ký kết hai Hiệp định.  

Thứ tư, tuyên truyền kết quả chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và hàng đầu thế giới (G20) và thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Thứ năm, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. 

Thứ sáu, tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019). Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”.

Thứ bảy, tuyên truyền phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Theo dự báo của cơ quan chức năng, năm 2019, do tác động của hiện tượng El Nino nên ở Việt Nam, thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp, số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn.

Theo tuyengiao.vn