Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

19/06/2019 06:23
Theo dangcongsan.vn
(GDVN) - Xác định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, sai trái thù địch là nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền.

Ngày 18/6, tại Đồng Tháp, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ.

Các đồng chí: Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ.

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 1
Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: PC.

Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 của các tỉnh, thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại Hội nghị cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ đã tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác, thực hiện được rất nhiều việc có chất lượng, có hiệu quả rõ nét.

Trong đó, công tác tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Việc sơ kết, tổng kết một số kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo diễn ra nghiêm túc, với nội dung bám sát thực tiễn, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và đề ra giải pháp khắc phục.

Đáng chú ý, việc học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 ở các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ đề ra; giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách làm việc của Bác, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân.

Cụ thể, việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Tuyên giáo nhiều tỉnh, thành ủy trong khu vực chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức, như: Thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long…

Hầu hết các địa phương đều gắn việc sơ kết với tuyên dương gương điển hình tiêu biểu, triển khai đợt sinh hoạt 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Người, cùng nhiều hoạt động khác, như: tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; giao lưu gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở địa phương mình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền nắm rõ thực trạng, nguyên nhân các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp xử lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, kịp thời nắm bắt tình hình chống phá Đảng, Nhà nước, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị cho đa số cán bộ, đảng viên.

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 2
Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ - Ảnh: PC.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác lý luận chính trị ở khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục có nhiều đổi mới; công tác khoa giáo thường xuyên được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt một số kết quả tích cực; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống có nhiều tiến bộ, từng bước đổi mới.

Công tác thông tin tuyên truyền tập trung vào việc giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống thông qua những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ vẫn còn hạn chế.

Đó là, hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu cấp ủy đôi khi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác dự báo, nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; tính chiến đấu, nhanh nhạy, sâu sắc, chính xác của một số cơ quan báo chí có lúc chưa cao; việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo Bác cũng như kết quả làm theo ở một số nơi chưa rõ nét.

Công tác tuyên truyền có lúc chưa sâu, phương pháp chậm được đổi mới, chưa theo kịp diễn biến tình hình; hoạt động văn hóa ở cơ sở, các thiết chế văn hóa cơ sở chưa được phát huy, cơ chế quản lý, điều hành dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp…

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ đã thảo luận, chia sẻ những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo thời gian qua, những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, đột phá trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, việc triển khai, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh... Đồng thời, các đại biểu bày tỏ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị một số vấn đề.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận những kiến nghị và giải thích làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu; đồng thời, nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo và vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tích cực tham gia xây dựng văn kiện và định hướng tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm ngày mất của Người, 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận, 50 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2019-2020...

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 3
Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: PC.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt lưu ý đối với các địa phương cần tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông yêu cầu phải xác định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, sai trái thù địch là nhiệm vụ của các cấp uỷ, chính quyền, trên cơ sở tham mưu trực tiếp của Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ. 

Đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, vừa qua Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET) với phương châm “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “hướng mạnh về cơ sở”.

Vì vậy, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ cần quán triệt ý nghĩa, vai trò của hệ thống này, chủ động, tích cực tham gia và vận động cán bộ, đảng viên trên địa bàn tham gia sử dụng hệ thống này.

Theo dangcongsan.vn