Bảo hiểm xã hội thực hiện “một cửa điện tử tập trung" từ ngày 1/1/2017

29/12/2016 16:00
Thủy Vương
(GDVN) - Hệ thống này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính BHXH, tạo thuận lợi cho người lao động và các đơn vị sử dụng lao động.

Hiện nay, các địa phương vẫn thực hiện ba hình thức giao dịch Bảo hiểm Xã hội (BHXH) với người lao động và đơn vị sử dụng lao động gồm: Giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH; giao dịch qua dịch vụ bưu chính và giao dịch trực tuyến thông qua phần mềm giao dịch điện tử.

Các dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính của BHXH các địa phương qua ba kênh giao dịch trên vẫn đang được Vụ Pháp chế thống kê, tổng hợp theo hình thức thủ công.

Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Hệ thống "một cửa điện tử tập trung" sẽ giúp đẩy nhanh tiến đỗ giải quyết hồ sơ BHXH. ảnh 1
Hệ thống "một cửa điện tử tập trung" sẽ giúp đẩy nhanh tiến đỗ giải quyết hồ sơ BHXH.

Để giải quyết vấn đề này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện “Đề án triển khai mô hình một cửa điện tử tập trung tại BHXH Việt Nam”.

Sau quá trình thử nghiệm, đến nay, các BHXH địa phương đã thực hiện kết nối dữ liệu phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ 2.0.

Theo ông Lương Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam), hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử tập trung” sẽ giúp theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của ngành BHXH trong phạm vi cả nước. 

Hệ thống sẽ giúp theo dõi đường đi của hồ sơ; kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện. 

Trong thời gian tới, Vụ Pháp chế sẽ tiếp nhận trực tuyến các báo cáo, thống kê, tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính, thay vì qua đường Bưu điện hoặc qua thư điện tử như hiện nay.

Bảo hiểm xã hội thực hiện “một cửa điện tử tập trung" từ ngày 1/1/2017 ảnh 2

Siết chặt vấn đề quản lý tránh lạm dụng chỉ định trong khám chữa bệnh

Đại diện Vụ Pháp chế cũng cho biết thêm: "Với hệ thống này, các phòng, bộ phận “Một cửa” của BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện sẽ quản lý được toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ việc tiếp nhận hồ sơ đến chuyển hồ sơ dữ liệu, thụ lý giải quyết, trả kết quả, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trong đó, quản lý chi tiết đến ngày, giờ giải quyết hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ; cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn
".

Theo đó, cơ quan BHXH địa phương cũng quản lý được lượng hồ sơ cần giải quyết, tiến độ giải quyết, tình trạng hồ sơ để có phương án xử lý kịp thời.

Qua theo dõi quy trình trên phần mềm, lãnh đạo BHXH địa phương cập nhật được thông tin về tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, bộ phận nghiệp vụ; kiểm soát, đôn đốc các phòng, bộ phận giải quyết kịp thời, tránh tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Về phía Vụ Pháp chế, thông qua phần mềm sẽ định kỳ, đột xuất thực hiện tổng hợp, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH các địa phương. 

Đồng thời, thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” trong toàn Ngành và từng địa phương.

Mô hình “Một cửa điện tử tập trung” được kỳ vọng là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin hữu ích, nhằm tạo thuận lợi cho ngành BHXH trong việc giám sát chặt chẽ các thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ BHXH. 

Đồng thời, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người lao động và các đơn vị sử dụng lao động khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Thủy Vương