Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến

09/09/2020 16:57
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội.

Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành để tích hợp, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của Ngành nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Ngành Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công quốc gia

Tính đến nay đã có 15 dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội, dịch vụ công liên thông với các Bộ, ngành được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong đó, có 03 dịch vụ công nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, gồm các dịch vụ:

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Với việc cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương nói chung và các dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói riêng đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, như:

- Người dân, doanh nghiệp chỉ cần có một tài khoản duy nhất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương; tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công;

- Các dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đa phần là các dịch vụ công mức độ 4 (người dân và doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không cần phải đi lại để gửi/nhận hồ sơ) nên giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người thực hiện dịch vụ công cũng như cơ quan cung ứng dịch vụ công.

- Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.

- Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ, kể cả mã hồ sơ thủ tục hành chính không thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương...

Thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, tính đến ngày 31/8/2020, ngành Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và giải quyết gần 3.500 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, một số dịch vụ công có tần suất thực hiện lớn như:

- Dịch vụ công cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất là 1.499 trường hợp.

- Các Dịch vụ công thanh toán trực tuyến (như gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện): 925 trường hợp.

- Các dịch vụ công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: 838 hồ sơ.

Trong đó, gần 300 hồ sơ hợp lệ được giải quyết, nhiều hồ sơ không hợp lệ chủ yếu do doanh nghiệp kê khai chưa đúng thông tin về mã đơn vị, mã cơ quan Bảo hiểm xã hội…

Đối với các hồ sơ không hợp lệ khi trả lại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đều có thông báo, hướng dẫn cho doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung thông tin, thành phần hồ sơ một cách chi tiết, cụ thể.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến ảnh 1

Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Ngành

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ công về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Ngành tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Tại đây, người dân có thể thực hiện các Dịch vụ công cơ bản như: Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất; giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội một lần; giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư; giải quyết hưởng chế độ tử tuất; giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích…

Hiện Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang cung cấp 19/27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 31/8/2020, toàn Ngành đã tiếp nhận và giải quyết 52,7 triệu hồ sơ giao dịch điện tử của hơn 500.000 đơn vị sử dụng lao động và hơn 7.000 cá nhân.

Đẩy mạnh việc thu nộp, chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Cùng với việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt, ngành Bảo hiểm xã hội đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả Bảo hiểm xã hội điện tử liên thông với các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện hạch toán tự động.

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công:

Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời giao chỉ tiêu phấn đấu số người, số tiền chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh cụ thể từng năm với từng chế độ Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

Ước tính đến hết 6 tháng đầu năm 2020: Số người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 28% trên tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, tăng 4% so với kết quả đạt được năm 2019; số người hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 44% trên tổng số người hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội một lần, tăng 7% so với kết quả đạt được năm 2019; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 16% so với kết quả đạt được năm 2019.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 8/2020, cơ quan Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3.181.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng với tổng số tiền khoảng 14.055 tỷ đồng, trong đó chi qua tài khoản cá nhân ATM cho khoảng 730.000 người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng.

Với những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua, liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giữ vững vị trí đứng đầu trong Bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ.

Thời gian tới, Ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục nỗ lực cùng các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp ngày càng nhiều các tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Thu Giang