Ứng dụng VssID có những ưu việt gì?

Ứng dụng VssID có những ưu việt gì?
GDVN- Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trả lời phỏng vấn về ứng dụng VssID.