Mỹ nữ vận đồ da cam nóng bỏng gieo vận đen cho Hà Lan

20/06/2012 09:32 Bích Bích
(GDVN) - Nhiều người đẹp đam mê bóng đá (theo cách họ tuyên bố) rất thích diện trang phục thi đấu thiếu vải của Hà Lan vì họ nghĩ rằng Hà Lan chơi thứ bóng đá hoa mỹ. Sun Jingyuan, Đại sứ của Olympic London, cũng nằm trong số ấy. Không hiểu có phải vì các mỹ nữ mà 'Lốc da cam' luôn gặp đen đủi.
Sun Jingyuan, Đại sứ của Olympic London.
Sun Jingyuan, Đại sứ của Olympic London.
Sun Jingyuan, Đại sứ của Olympic London.
Sun Jingyuan, Đại sứ của Olympic London.
Sun Jingyuan, Đại sứ của Olympic London.
Sun Jingyuan, Đại sứ của Olympic London.
Sun Jingyuan, Đại sứ của Olympic London.
Bích Bích