Ngực trần quấy phá đại sứ quán Ukraina để phản đối EURO

02/06/2012 16:10 Hà Anh
(GDVN) - Nhóm hoạt động nhân quyền bằng hình thức bán khỏa thân (FEMEN) đã đập cửa đại sứ quán  Ukraina ở Pháp để biểu tình phản đối EURO 2012.
Phong trào biểu tình của nhóm FEMEN đã lan sang tận Pháp.
Phong trào biểu tình của nhóm FEMEN đã lan sang tận Pháp.
Phong trào biểu tình của nhóm FEMEN đã lan sang tận Pháp.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Những người đẹp ngực trần đã đập cửa đại sứ quán Ukraina tại Pháp để phải đối EURO 2012.
Hà Anh