Những hình ảnh đẹp nhất trong lễ mừng công của đội tuyển TBN

03/07/2012 16:32 Hoài Anh
(GDVN) - Lễ diễu hành, mừng Cúp vô địch EURO 2012 của đội tuyển Tây Ban Nha ở Madrid đã để lại rất nhiều hình ảnh đẹp mắt, giàu cảm xúc.
4 năm, 2 chức vô địch EURO, 1 Cúp vàng World Cup, Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử.
4 năm, 2 chức vô địch EURO, 1 Cúp vàng World Cup, Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử.
4 năm, 2 chức vô địch EURO, 1 Cúp vàng World Cup, Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử.
4 năm, 2 chức vô địch EURO, 1 Cúp vàng World Cup, Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử.
4 năm, 2 chức vô địch EURO, 1 Cúp vàng World Cup, Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử.
4 năm, 2 chức vô địch EURO, 1 Cúp vàng World Cup, Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử.
4 năm, 2 chức vô địch EURO, 1 Cúp vàng World Cup, Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử.
4 năm, 2 chức vô địch EURO, 1 Cúp vàng World Cup, Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử.
4 năm, 2 chức vô địch EURO, 1 Cúp vàng World Cup, Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử.
4 năm, 2 chức vô địch EURO, 1 Cúp vàng World Cup, Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử.
Hoài Anh