Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học vì bão

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học vì bão
(GDVN) - Cho phép học sinh nghỉ học ngày 13/9, nếu tình hình diễn biến phức tạp thì thủ trưởng các đơn vị, trường học theo dõi thông báo trên các phương tiện thông tin.

Bất ngờ tất yếu

Bất ngờ tất yếu
(GDVN) - Thủ tướng Modi cho thấy, nếu người lãnh đạo đất nước có đủ tâm và xứng tầm thì có thể tận dụng mọi cơ hội để mang lại phồn vinh cho đất nước.