Kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường

Kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường
(GDVN) - Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả trong và ngoài nước để có biện pháp bình ổn thị trường phù hợp.