Bộ Giáo dục cho biết, đã giảm kịch khung chương trình

02/04/2020 06:00
Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận đã giảm kịch khung trong điều kiện có thể, trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng tối thiểu.

Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với các cấp học phổ thông, phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch năm học đã điều chỉnh.

Trao đổi làm rõ hơn về việc tinh giản nội dung dạy học, học kỳ II năm học 2019-2020 cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, ngày 1/4, Phó giáo sư Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định:

Việc tinh giản này đã giảm kịch khung trong điều kiện có thể, không thể tinh giản được nữa khi nguyên tắc là phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng tối thiểu của chương trình.

Học sinh cả nước được tinh giản nhiều nội dung ở học kỳ 2, năm học 2019-2020 (Ảnh minh họa: VTV)
Học sinh cả nước được tinh giản nhiều nội dung ở học kỳ 2, năm học 2019-2020 (Ảnh minh họa: VTV)

Theo đó, việc tinh giản được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức cơ bản, nền tảng cho học sinh để đảm bảo các em có đủ năng lực học tiếp ở các lớp sau; đảm bảo thống nhất giữa các khối lớp trong cùng môn học, các môn học trong cùng khối lớp và cấp học.

Tất cả các môn học ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có hướng dẫn rất cụ thể, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục theo hướng mở, linh hoạt trong quá trình thực hiện.

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung 9 môn học ở bậc tiểu học
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung 9 môn học ở bậc tiểu học

“Những nội dung kiến thức không dạy, không làm, không thực hiện được đề cập trong hướng dẫn là những nội dung thực hành, thí nghiệm mà học sinh không có điều kiện đến trường thực hiện.

Những nội dung bài học mang tính luyện tập nâng cao mà kỹ năng của các bài đó có thể hình thành ở các bài học khác; những nội dung mang tính mở rộng, vận dụng vào thực tiễn… được hướng dẫn không dạy hoặc không thực hiện trong học kỳ 2 năm học này”, ông Nguyễn Xuân Thành nói. 

Trong đó, có tính toán đến việc học sinh vẫn còn có cơ hội để học và trải nghiệm ở những bài học và cấp học sau theo chương trình các môn học, do chương trình hiện hành được thiết kế theo cấu trúc đồng tâm nâng cao dần (xoáy ốc) nên nhiều chủ đề, nội dung kiến thức được lặp lại ở mức độ cao hơn.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, bảo đảm hoàn thành chương trình cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy các môn học bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy các môn tự chọn một cách phù hợp; tăng cường các hình thức dạy học từ xa như dạy học qua internet và trên truyền hình.

Toàn bộ nội dung tinh giản của bậc trung học từ lớp 6 đến lớp 12
Toàn bộ nội dung tinh giản của bậc trung học từ lớp 6 đến lớp 12

Trong điều kiện học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học, căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh dạy học từ xa qua internet, trên truyền hình nội dung chương trình của học kỳ 2.

Các bài giảng để dạy qua internet, dạy trên truyền hình sẽ phải căn cứ vào hướng dẫn tinh giản này để xây dựng.

“Quá trình xây dựng hướng dẫn tinh giản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính toán về thời lượng nội dung kiến thức giảm tải làm sao để đảm bảo thực hiện được trong khoảng thời gian còn lại của chương trình; bao gồm cả phần học từ xa (học trực tuyến, học trên truyền hình) và phần tiếp tục học khi học sinh được quay trở lại trường”, Phó giáo sư Nguyễn Xuân Thành nêu rõ.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn rõ giáo viên khi dạy học chương trình của học kỳ 2 năm học 2019-2020; không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung mà hướng điều chỉnh của Bộ yêu cầu “không dạy, không làm, không thực hiện; khuyến khích học sinh tự học”.

Mục tiêu tinh giản chương trình là để đảm bảo đủ thời gian dạy học trong tình hình rất khó khăn của năm nay, nên chỉ thực hiện cho chương trình học kỳ 2 của năm học này.

Sang năm học tới, Bộ sẽ có hướng dẫn để các trường khi xây dựng kế hoạch dạy của năm học mới có thể tiếp tục củng cố, bổ sung những phần kiến thức cần thiết nhưng buộc phải tinh giản của năm học này.

Căn cứ hướng dẫn điều chỉnh chương trình từng môn học của cấp trung học phổ thông, hiện nay, Bộ đang xây dựng đề tham khảo của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để sớm công bố cho học sinh lớp 12 và các trường tổ chức dạy học, ôn thi cho học sinh.

Tinh thần là đề thi tham khảo và đề thi chính thức đều phải bám sát vào nội dung chương trình giáo dục đã được tinh giản. Việc đánh giá kết quả học tập, thi cuối năm, thi vào lớp 10 tại các địa phương cũng phải căn cứ vào chương trình giáo dục đã được tinh giản.

Thùy Linh