Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn 2016-2021

08/04/2021 10:38
Theo TTXVN
GDVN- Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch,...

Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch, một số chủ nhiệm ủy ban, Tổng thư ký Quốc hội và tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn 2016-2021 ảnh 1
Theo TTXVN