Nhân sự Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Nhân sự Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
GDVN- Thủ tướng Chính phủ quyết định cử ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam