Cách bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi

06/06/2020 06:10
Linh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2020.

Theo quy chế, đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký rưởng điểm thi, thanh tra và công an), chìa khóa do trưởng điểm thi giữ.

Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong.

Khu vực bảo quản đề thi và bài thi của thí sinh có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ ngày và phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ.

Cách bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi ảnh 1

Theo quy chế, đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt (Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh, giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày;

Có một phó trưởng điểm thi là người của trường phổ thông không có thí sinh dự thi tại điểm thi trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi.

Riêng trong các ngày thi, thời gian trực tại phòng bảo quản đề thi và bài thi của phó trưởng điểm thi được tính kể từ thời điểm kết thúc công việc của buổi thi cuối ngày thi trước đến thời điểm bắt đầu công việc buổi thi thứ nhất của ngày thi hôm sau.

Việc mở túi đề thi, phát đề thi cho thí sinh phải được thực hiện tại phòng thi đúng thời gian và đúng bài thi/ môn thi theo quy định.

Đề thi dự bị chỉ sử dụng khi có ý kiến của Trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia.

Linh Anh