Chiếc váy 'six-in-one'

13/04/2013 19:00 VA (Nguồn Youtube)
(GDVN) - Chỉ cần 1 chiếc váy, bạn có 6 kiểu để mặc chúng!
VA (Nguồn Youtube)