Kệ cá tính cho "rừng giày, rừng dép"

15/01/2013 14:00 Theo Eva
Giày quá nhiều, dép cũng cả đống, tín đồ của thời trang cần một chiếc kệ thật cá tính.
Theo Eva