Chính phủ không bao giờ cho phép “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”

28/12/2018 11:47
Đỗ Thơm
(GDVN) - Phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 gồm 12 chữ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Sáng 28/12, Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương đã khai mạc.

Hội nghị có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương.

Hội nghị với 63 địa phương nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2018, Việt Nam có mức tăng trưởng GDP đạt kỷ lục 10 năm khi trở lại mức tăng trưởng đạt 7,08% vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Nhiều kỷ lục khác cũng được xác lập, như về dự trữ ngoại hối, xuất khẩu, xuất siêu…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng năm 2018 đã có những khó khăn rất lớn không nằm trong kịch bản, nhưng Chính phủ đã vượt qua hành trình gian truân này.

Năm qua, ngành nông nghiệp đã lần đầu tiên đạt thành tích xuất khẩu trên 40 tỷ USD.

Nền kinh tế đã đạt được mức tăng trưởng cao nhất từ 2007 đến nay, lần đầu vượt lên 7%. Xuất siêu đạt kỷ lục 7,7 tỷ USD.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chúng ta vẫn có 2 năm “vàng son” liên tiếp trong thành tích xuất siêu. Ngoài ra, chất lượng tăng trưởng có sự cải thiện rõ nét, cải thiện năng suất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh tinh thần của Hội nghị hôm nay không chỉ là tổng kết năm 2018, đề ra nhiệm vụ cho năm tới, mà còn là để soi chiếu từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thủ tướng cho rằng kết quả của 2018 phản ánh chính sách, hành động từ khi bắt đầu nghiệm kỳ đến nay và kế thừa thành quả trước đó.

“Những gì chưa đạt được cũng phản ánh hạn chế, yếu kém của cả quá trình, đòi hỏi chúng ta phải xem xét một cách khách quan, tổng thể, có hệ thống”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho rằng cần tìm cách khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Khắc phục hạn chế, trì trệ trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và trong tổ chức thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh, không thể đổ lỗi cho cơ chế chính sách vì mọi cơ chế chính sách đều do cán bộ làm ra, do hạn chế về tư duy, tầm nhìn, trong việc thực hiện và quản lý.

Cần khắc phục các chỉ số mà Việt Nam bị xếp hạng thấp như thủ tục phá sản, nộp thuế, thương mại qua biên giới….

Chính phủ không bao giờ cho phép “ngủ quên trên vòng nguyệt quế” ảnh 2Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%

Khắc phục các rào cản với khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế hộ khó thành doanh nghiệp, doanh nghiệp khó ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp. Tháo gỡ vướng mắc đầu tư công ở cả trung ương và địa phương.

Thủ tướng cũng lưu ý công tác phòng chống thiên tai. Ngoài ra cần tiếp tục thực hiện đẩy mạnh phòng chống tham nhũng.

Năm 2019, cả hệ thống phải chuyển động, phải cơ bản giải quyết tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Phương châm của Chính phủ năm tới gồm 12 chữ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Chính phủ đã xác định tinh thần "bứt phá", dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, phục vụ nhân dân.

Chính phủ cũng đã xác định các nhóm giải pháp lớn cho năm 2019 gồm: Tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Chính phủ coi trọng phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin và khát vọng dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Mặc dù các con số về tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 là đáng khích lệ song không có bất kỳ con số nào đo lường bằng mọi cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị trong mục tiêu đưa Việt Nam tiến nhanh trên con đường độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Chính phủ không bao giờ cho phép “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, không chỉ 2017, 2018 và những năm tới đây.

Dân tộc ta còn rất dài với nhiều thách thức.  Hơn thế nữa, nội hàm, giá trị cốt lõi xuyên suốt của chúng ta trong mọi hành trình, chặng đường phát triển là không để người dân nào bị “bỏ lại phía sau” từ thành thị đến nông thôn, từ miền ngược đến miền xuôi, biên giới và hải đảo.

Ý chí và quyết tâm của chúng ta trong lần kỷ niệm thứ 50 thực hiện di chúc của Bác Hồ càng thôi thúc chúng ta cố gắng hơn nữa trong công việc đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó".

Đỗ Thơm