Trách nhiệm trước nhân dân

Trách nhiệm trước nhân dân
GDVN- Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng nhằm đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số người dân và đòi hỏi của thực tiễn.