Quyết liệt chống lãng phí

Quyết liệt chống lãng phí
(GDVN) - Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 đã được ban hành tại Quyết định 2544/QĐ-TTg.

Những "hiệp sỹ nước sạch" miền Trung

Những "hiệp sỹ nước sạch" miền Trung
(GDVN) - "Hiệp sỹ nước sạch" là một dự án phi lợi nhuận do các bạn trẻ trên địa bàn Đà Nẵng thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh về việc sử dụng nước.