Những ông vua, bà chúa tí hon

Những ông vua, bà chúa tí hon
(GDVN) - Chưa cần các cháu phải phục vụ được người khác, trước mắt phải phục vụ được bản thân và đừng bắt người lớn, người già phải phục vụ mình!