Tri ân người thầy thuốc

Tri ân người thầy thuốc
GDVN- Ngày 27/2 hằng năm trở thành ngày truyền thống thiêng liêng và đầy ý nghĩa đối với ngành y, với những người thầy thuốc. 

93 năm thành lập Đảng: Đảng mạnh, dân tin

93 năm thành lập Đảng: Đảng mạnh, dân tin
GDVN- Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ...